Wat is ICPS?

Wat is ICPS?

De International Cerebral Palsy Society (ICPS) is een internationale organisatie welke rond de 140 leden heft in 56 landen. Het is in 1969 in Groot Brittannië (waar het hoofdkantoor nog steeds staat) opgericht. Onder de leden zijn zo’n 35 nationale gehandicapten (cerebrale parese) en ouder organisaties en 15 instellingen of andere professionele organisaties met CP als aandachtsgebied. De rest van de leden zijn individuen met een interesse in cerebrale parese.

Ofschoon in veel landen voor mensen met CP en hun families grote vooruitgang is geboekt in sociale acceptatie en ontwikkeling van diensten blijven er ook nog veel landen achter, of zijn nog niet eens begonnen. Niveaus van begrip, ontwikkelingen en bekwaamheid verschillen enorm van land tot land. Er is geen vast patroon van ontwikkeling en de uitkomst is vaak onvoorspelbaar. Maar, omdat ICPS zo’n uniek wereldwijde bron van expertise onder haar leden heeft kan het in bijna elke situatie adviseren en assisteren.

Het Bestuur van de ICPS heeft de toekomstige manier van werken van de organisatie besproken. Er is overeengekomen dat het belangrijkste is dat de website wordt vernieuwd. We willen het informatiever, attractiever en actueel houden. We hopen een overzicht van evenementen over CP in verschillende landen te kunnen plaatsen. We hopen ook dat we links naar websites kunnen maken van alle lidorganisaties. Momenteel wordt daar hard aan gewerkt en we hopen stap voor stap de website te vernieuwen. Het is immers de effectiefste manier van wereldwijd kennis uitwisselen. Om de site up to date te houden vragen we alle leden en niet leden om hierin als partner op te treden.

Een belangrijk deel van het werk van ICPS is symposia. Een land schrijft gewoonlijk naar ICPS om te melden dat ze een symposium willen organiseren in samenwerking met ICPS. ICPS vraagt vervolgens wat het doel is van de bijeenkomst, welk onderwerp er besproken zal gaan worden en wat de organisator met het symposium hoopt te bewerkstelligen. Het onderwerp wordt dus gekozen door het gastland, vooral omdat het veelal een onderwerp is dat van groot belang is voor dat land, of dat er een grote belangstelling voor bestaat. ICPS assisteert bij het voordragen van geschikte sprekers / experts om deel te nemen. De administratie wordt normaal gesproken door het gastland en ICPS kan ondersteuning, advies en expertise leveren, indien nodig.

Op dezelfde manier zijn er ook landen die de ICPS benaderen voor hulp. De vertegenwoordigers van het gastland wordt gevraagd om de hulpvraag te identificeren en te vertellen hoe zij denken dat het probleem kan worden opgelost. Het is belangrijk te onderstrepen dat ICPS niet altijd de antwoorden weet, maar wel altijd bereid is om te luisteren, te kijken en te leren voordat gezamenlijk een project wordt gepland. Op die manier is het mogelijk gebleken om succesvolle projecten te ontwikkelen in diverse situaties in verschillende landen.

De Europese lidorganisatie van ICPS vormen een coalitie CP-ECA genaamd. Het is een actief lid van het EDF (European Disability Forum). Dit betekent dat ICPS in Europa ook op gehandicaptenpolitiek vlak actief is. Het is belangrijk om de behoeften en ideeën van mensen met ernstige beperkingen mee te nemen in de discussies.

ICPS is opgericht om de rechten en het welzijn van mensen met CP en aanverwante aandoeningen te promoten. Het biedt een netwerk voor mensen met CP, ouders familieleden, verzorgers en professionals om expertise te delen en uit te wisselen. Het moedigt nieuwe ontwikkelingen aan op elk onderdeel van CP en stimuleert onderzoek naar het voorkomen van CP. ICPS bevordert samenwerking, begrip en de uitwisseling van informatie. Een wereldwijde organisatie is het belangrijk om nieuwe expertise te ontwikkelen en met elkaar te delen hoe de zorg en de diensten zijn georganiseerd. Door een organisatie als ICPS kunnen we ook mensen helpen in andere landen, vooral in minder ontwikkelde landen. In dit werk hebben we iedereen nodig.

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time.   Close